OK Ehitusteenus

Järjekindlalt unistuste poole

“Mees peab andma sõna ja selle juurde ka jääma,“ sõnab Osvald Kelder. Ta on mees, kes väärtustab kohusetunnet, ausust ja julgust, nii enda kui ka oma meeskonnaliikmete juures.

Osvald on sündinud Abhaasias, eestlaste peres. Tema lapsepõlv oli katsumusterohke, puudus võimalus nautida “lapseks olemist“, sest igapäevases fookuses oli esmajärgus töö tegemine. Olles surutud rangetesse raamidesse, püüti leida rõõmu väikestest asjadest nagu Abhaasia rikkalik loodus, jahil käimine ning kalapüük. “Kala püüdmine on hasart minu elus,“ tunnistab Osvald oma senini kestvat armastust kalapüügi vastu, mille juured ulatuvad just lapsepõlve.

16-aastaselt kolis Osvald Eestisse ning omandas Kose Põllumajanduskoolis müürsepp-puusepp-betoneerija ameti. Esimesed paar aastat Eestis olid keerulised ja sisse elades tuli ületada nii mõnedki katsumused. Ometi suutis Osvald vaatamata väljakutsetele tõestada taaskord, et kui midagi väga tahta, siis on elus kõik võimalik. Osvaldi elukäik on läbi aegade olnud põimitud järjekindluse ning suure saavutustahtega.

“Minule ei ole kuldlusikat suhu pistetud – olen ise kõik välja teeninud,“ jagab Osvald enda elukogemust.

Oma ettevõtte loomiseni jõudis Osvald 2011. aastal, mil ta oli majanduskriisi ajal suundunud Soome töötama. Saabudes Eestisse puhkama, kutsus endine tööandja Osvaldi appi ühele objektile Jõgeval. Tegu oli äärmiselt keeruka ülesandega. Tuli lammutada üks sigala ning sealsete tööde teostamine võttis aega terve kuu. Järgnesid veel mitu objekti ning nende tarbeks rentis Osvald endiselt tööandjalt juba lammutusroboti ning asutas sõbra soovitusel juba ka osaühingu ning OK Ehitusteenus OÜ oligi sündinud. Oma ettevõtte loomine oli tegelikult olnud unistus juba pikalt. Ettevõtte algne tegevusala oli lisaks lammutustöödele ka ehitus. Kuna oli ebaselge, kas antud plaan paika jääb, liiguti esmajärgus lammutustööde poole. Täna ettevõttes ehitusega ei tegeleta, vaid keskendutakse enamjaolt lammutustöödele ning teemantpuurimisele ja teemantsaagimisele.

“Ma teen kõige paremini just seda ala, mida täna teen – lammutamine. See on minu kirg. Juba lapsena lõhkusin kõike. Sugulastel oli juba hirm, et mida Osvald seekord ära lõhub. Ma olen sündinud LAMMUTAJA,“ kirjeldab mees ennast muigega.

Oma olemuselt on Osvald mees, kes ei pea lugu pikast jutust ega tühjast lobisemisest. Konkreetsus, ausus ning sõnapidamine on tema jaoks prioriteetsed. Ka meeskonnas lähtutakse sellest, et tööle tullakse tööd tegema, kuna tegemist on siiski suurt vastutust nõudva ametiga. “Asjad ei suju, kui ei ole usaldust ja häid suhteid – lammutuses ei saa muud moodi kui usaldades teist meest teises masinas,“ toob Osvald välja usalduse olulisuse meeskonnas. Eraldi tunnustades toob Osvald välja  projektijuhi Ivan Streletski: “Tänu talle oleme suure sammu lammutuse maailmas edasi astunud.“

 

Meeskonnaliikmed iseloomustavad Osvaldit pigem kui napisõnalist ja ranget ent seejuures õiglast juhti. Tema ulatuslik kogemustepagas võimaldab tal olla mentoriks kõikidele meestele platsil. “95% küsimustest saab vastuse, 5% on see, et enne peab nägema ja siis saab vastuse,” lausub Osvald.

Loomult on Osvald realist, kes on kahe jalaga maa peal: “Mulle meeldib reaalsus. See kajastub ka minu lammutustöös – objektid on keerulised, töö pole kunagi selline nagu planeeritud. Lammutuses tuleb olla realistliku vaate ja suhtumisega inimene.“

 

Osvald peab ettevõtte asutamist enda suurimaks saavutuseks ning ettevõtte edule vaatamata jääb privaatsust hindav Osvald pigem tagasihoidlikuks: “Me ei näita välja oma tegemisi, kuna meil ei ole selleks vajadust.“ Juhina on tema jaoks oluline, et töötajate palgad oleksid õigeaegselt tasutud ning tööd oleks pakkuda stabiilselt. Osvald hindab oma meeskonda kõrgelt: “Meeskond ongi kogu ettevõtte tegevuse alustala.”

“Ma ei ole kade inimene. Selleks et saada, tuleb ka anda. Kes annab aega, kes süüa, kes raha – kui sa aga ise ei anna, siis ka sulle endale ei anta midagi,“ kirjeldab Osvald oma tasakaalukat ellusuhtumist.